Monthly Archives: februari 2020

De hersenen van de armoede.

ZAPP

In Zele loopt binnen de werking van het OCMW een kleinschalig project rond personen die een leefloon krijgen. De bedoeling is de deelnemers een ondersteuning te geven die hen weerbaarder maakt om hun rol in de samenleving op te nemen. Het project heet ZAPP: Zeels Armoede Preventie Project.

In dit project wordt gewerkt op basis van bevindingen in de neurofysiologie.

Lees meer ›

Posted in Algemeen