Kleuterjuffrouw ziet of een kind naar de kinderopvang is geweest.

Meer dan een bewaarschool.

Een kleuterschool is al lang geen bewaarschool meer. Kinderen moeten er een aantal vaardigheden leren die ze nodig hebben in het lager onderwijs. Men noemt dat “schoolrijp worden”.

Maar het gaat nog verder.

Wanneer kinderen voor het eerst naar de kleuterschool gaan, zien kleuterjuffrouwen veelal aan het gedrag van de kinderen of ze naar een kinderdagverblijf zijn geweest.

Wil dat nu zeggen dat een kind dat niet naar een kinderdagverblijf ging een mindere startpositie heeft? In feite wel. En dat begint al bij de kleuterschool.

Wil dat nu zeggen dat ouders (of grootouders) die zelf voor hun kinderen zorgen slecht bezig zijn? Nee, zeker niet. Er zijn immers nog andere dingen in het leven dan een schoolse carrière. En ouders hebben het recht prioriteiten te stellen.

Ouders moeten keuze hebben.

Ouders moeten wel de mogelijkheid hebben te kiezen. Er moet voldoende aanbod zijn om een vrije keuze te kunnen maken of het kind tot de kleuterleeftijd thuis wordt opgevangen, naar een onthaalmoeder gaat of naar een kinderdagverblijf.

Volgens de cijfers van Kind en Gezin, zijn er in Zele ongeveer 70 plaatsen te weinig in kinderopvang. Dit laat zich op dit moment niet echt voelen. Reden hiervoor is dat er in Zele ook minder vraag naar kinderopvang is. Veel meer ouders dan gemiddeld in Vlaanderen kiezen ervoor hun kinderen zelf op te vangen, of hun ouders springen in.

De vraag is echter of dit blijft duren. Onze maatschappij evolueert dusdanig, dat grootouders waarschijnlijk steeds minder beschikbaar zullen zijn om hun kleinkinderen op regelmatige basis op te vangen. En dan zijn er opvangmogelijkheden nodig. Betaalbare oplossingen.

Hoe zit het in Zele?

Wij willen onderzoeken of Zele op langere termijn nood heeft aan meer kinderopvang voor baby’s en peuters. En of Zele nood heeft aan een gemeentelijk kinderdagverblijf. We gaan dit doen door het aan de betrokkenen zelf te vragen. Via interviews met jonge ouders, aanstaande ouders en al wie zich betrokken voelt.

Wij willen een interview met jou!

Ben je een jonge moeder of vader, of ben je zwanger? Dan willen we graag jouw mening registreren.

Het vraagt een uurtje van je tijd, maar je kan je zegje doen. Bereid om hieraan mee te werken? Vul dan het formuliertje hieronder in. We contacteren je voor een afspraak. En dank bij voorbaat.

Het spreekt vanzelf dat alle informatie die we vergaren tijdens deze interviews anoniem wordt verwerkt. Enkel globale gegevens worden gepubliceerd. Tijdens de interviews kunnen ook andere aspecten van kinderopvang worden besproken, zoals bijvoorbeeld naschoolse opvang, opvang tijdens schoolverlof enzovoort.

We zullen trouwens ook de organisatoren van kinderopvang contacteren. We hebben al een lijstje, maar weten niet zeker of dat correct en volledig is. We nodigen iedereen uit ons onvolledigheden of fouten te signaleren. Klik hier voor de lijst.
Van dit onderzoek wordt een rapport opgemaakt voor de Gemeentelijke Adviesraad Kinderopvang. Dit kan leiden tot een advies aan het gemeentebestuur.