Ik ben toch niet gek zeker?

Maar zijn wij zelf nog dezelfde persoon van voor maart 2020?

Jij misschien wel. Maar er zijn tal van mensen bij wie Covid-19 duidelijke sporen nalaat.

Zelf ben ik gevraagd om uit pensioen terug te keren om psychologische ondersteuning te geven in een groep van woon- en zorgcentra,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Hoe huiswerk kansarmoede versterkt in de basisschool.

Kansarmoede is een veel voorkomend probleem in Zele. Het demografisch profiel van de gemeente is daar zeker niet vreemd aan.

Kansarmoede is niet hetzelfde als kinderarmoede. Bij kansarmoede gaat het erom dat kinderen niet alle kansen krijgen om hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Eén van de gevolgen hiervan is dat deze kinderen sneller schoolmoe worden,

Lees meer ›

Posted in onderwijs


De (na)weeën van Corona in de zorg.

De VZW Compostela beheert vijf woonzorgcentra in Antwerpen. Bestuur en directie stuurden volgend bericht naar alle medewerkers. Zij willen inzetten op het herstel van de mentale weerbaarheid en het welbevinden van al wie zich inzet voor de bewoners.

Wij denken dat deze boodschap geldt voor iedereen in de zorg,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


De hersenen van de armoede.

ZAPP

In Zele loopt binnen de werking van het OCMW een kleinschalig project rond personen die een leefloon krijgen. De bedoeling is de deelnemers een ondersteuning te geven die hen weerbaarder maakt om hun rol in de samenleving op te nemen. Het project heet ZAPP: Zeels Armoede Preventie Project.

In dit project wordt gewerkt op basis van bevindingen in de neurofysiologie.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Wordt het nieuwe containerpark duurder voor de Zelenaar?

Geert Roosenboom polste tijdens de gemeenteraad van februari  naar de intenties van het bestuur aangaande het nieuwe recyclagepark. Met name wou hij weten of het bestuur ging voor containers die in de grond zijn ingewerkt. Op die manier moet je als gebruiker niet meer een ladder opklimmen om je afval te storten.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Melden bij de Zeelse politie? Bespaar u de moeite.

Voetzoekers of bommen?

We zijn het al gewend. Kinderen die op de terugweg van school het één en ander moeten afreageren. De één met luide kreten, de ander met het gooien van voetzoekers.

Maar wanneer die voetzoekers zo zwaar worden dat ze het knallen van de kanonschoten van de 11 novemberviering evenaren,

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Blijft Zele koploper op de kansarmoede-index?

Zele is een arme gemeente. Dat is niets nieuws. We scoren zeer hoog in de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Het goede nieuws is dat er in 2017 een dalende trend is ingezet. Daar waar in 2016 het cijfer nog op 20,75% lag, is dit in 2017 gedaald naar 18,85%.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Nieuwe Zeelse polikliniek

Zele zonder ziekenhuis.

Zele heeft al sinds jaar en dag geen eigen ziekenhuis meer. Ook de palliatieve afdeling is ondertussen ook verleden tijd. Eigenlijk ligt dat in de lijn van de ontwikkeling van het ziekenhuislandschap in België. We evolueren naar steeds grotere ziekenhuizen om de investeringskosten te kunnen dekken, en Zele is in die context te klein om een volwaardig ziekenhuis te claimen.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Zijn onze Zeelse senioren Indianen????

Reservaten

Door de verovering van het Amerikaanse continent werden de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, uiteindelijk in reservaten gestopt. Die reservaten lagen meestal niet op de meest interessante plaatsen, maar een beetje achteraf.

Soms denk ik dat wij met onze senioren omgaan zoals de kolonisten met de Indianen. En dat het hoog tijd wordt daar eens bij stil te staan.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Cultuurclash of storm in een glas water?

Het  gemeentebestuur en het OCMW bestuur fusioneren op 1 januari 2019.Dat levert in eerste instantie zeker al wat besparingen op, want in feite verdwijnt de OCMW-raad als apart gegeven.

Minder mandaten, minder zitpenningen, we gaan in de goede richting.

Maar er is natuurlijk meer. Op dit moment zijn beiden onafhankelijk van elkaar,

Lees meer ›

Posted in Algemeen