Nieuwe Zeelse polikliniek

Zele zonder ziekenhuis.

Zele heeft al sinds jaar en dag geen eigen ziekenhuis meer. Ook de palliatieve afdeling is ondertussen ook verleden tijd. Eigenlijk ligt dat in de lijn van de ontwikkeling van het ziekenhuislandschap in België. We evolueren naar steeds grotere ziekenhuizen om de investeringskosten te kunnen dekken, en Zele is in die context te klein om een volwaardig ziekenhuis te claimen.

Maar de basisgezondheidszorgen moeten toch in Zele aanwezig zijn. Op dit moment heeft St. Blasius Dendermonde een polikliniek op de Koevliet. Volgens de directie van dat ziekenhuis voldoet deze polikliniek echter niet meer, en er zijn plannen voor vernieuwing.

Er zijn echter problemen gerezen. St. Blasius heeft twee opties: ofwel de huidige polikliniek afbreken en een nieuwbouw zetten. Ofwel op een andere plaats een nieuwbouw verwezenlijken. In het eerste geval is er een probleem van continuïteit tijdens de bouwwerken. In het tweede geval kan men verder werken in het huidige gebouw, en ondertussen elders bouwen.

Ons OCMW

Het probleem is dat het huidige OCMW bestuur andere prioriteiten heeft.

De feiten op een rijtje:

St. Blasius zou graag een grondruil doen met de gemeente. Zij willen hun huidige eigendom inruilen voor de grond waar nu het oude gebouw van de palliatieve zorgen staat, naast de Meander. Of de huidige parking op de hoek van Koevliet en Driesstraat.

Het OCMW bestuur wil het oude gebouw van de palliatieve zorgen echter ombouwen tot een mix van serviceflats en begeleid wonen. En ze willen op de parking geen gebouwen om het zicht op het veld (overkant Driesstraat) te behouden. Volgens de informatie die ik heb, zijn die dossiers nog verre van af. En gezien OCMW bestuur en gemeentebestuur absoluut niet op dezelfde lijn zitten, vrees ik ervoor.

De gemeente heeft nog wel een aanbod gedaan aan het ziekenhuis om iets te realiseren op de Lange Akker, maar die zien dat niet zitten, omdat ze niet achteraf willen zitten. Een polikliniek moet zichtbaar en bereikbaar zijn.

Op dit moment is er een patstelling, ook al omwille van de aankomende verkiezingen. En er gebeurt dus niets. Het lijkt overigens geen prioriteit voor het huidige OCMW bestuur.

Een nieuwe polikliniek/dagziekenhuis in Zele

Zele heeft volgens mij nood aan een goed uitgebouwde polikliniek/dagziekenhuis, waar alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Dat heeft belang voor alle Zelenaars. Daar moet over onderhandeld worden met een ziekenhuis, waarbij mij St. Blasius het meest aangewezen lijkt.

Bovendien moet niet alleen onderhandeld worden over het aanbod, maar ook over tarieven. Zele haalt een zeer hoge score op kansarmoede. Eén van de elementen daarin is de toegang tot gezondheidszorgen. Er moeten daarom voldoende mogelijkheden worden voorzien om tegen RIZIV-tarief een geneesheer-specialist te raadplegen.

En uiteraard dienen patiënten die een chronische ziekte hebben, zoals nierdialysepatiënten, terecht kunnen.

Keerpunt

We staan in dit dossier op een keerpunt. Mits een goede strategie beschikt Zele in de toekomst over een goed uitgebouwde polikliniek en dagziekenhuis, zodat er minder verplaatsingen naar Lokeren of Dendermonde nodig zijn voor basiszorgen en niet-dringende hulpverlening.

Vanuit mijn ervaring in ziekenhuisdirectie wil ik dit standpunt bij het nieuwe gemeentebestuur verdedigen. Bent u ook deze mening toegedaan, en vindt u een goed uitgebouwde polikliniek een prioriteit voor Zele, dan kan u mij helpen door een bolletje rood te kleuren naast mijn naam op 14 oktober.

Dirk Van de Vyver, plaats 23 op de lijst van Open-VLD.