Ik ben toch niet gek zeker?

De pandemie weegt op ieder van ons. Nu de vaccinatiecampagne, weliswaar met horten en stoten, op gang komt, kunnen we stilaan uitkijken naar een “nieuw” normaal.

Maar zijn wij zelf nog dezelfde persoon van voor maart 2020?

Jij misschien wel. Maar er zijn tal van mensen bij wie Covid-19 duidelijke sporen nalaat.

Zelf ben ik gevraagd om uit pensioen terug te keren om psychologische ondersteuning te geven in een groep van woon- en zorgcentra, waar ik vroeger reeds nauwe bindingen mee had.

Ik heb daarbij ervaren hoe zwaar de druk is op ons zorgpersoneel. Er is de lichamelijke vermoeidheid, maar ook mentaal is er een enorme belasting. Tegelijk moest ik ondervinden hoe moeilijk mensen het er mee hebben op psychologisch vlak hulp te vragen of te aanvaarden.

In onze maatschappij is psychologische hulp nog altijd beladen. Je vind het OK voor anderen, maar voor jezelf ligt dat anders. “Ik ben toch niet gek ???”.

En inderdaad, je bent niet gek, en ook geen zwakkeling. Maar wij leven in een maatschappij die razend veel eisen stelt, en de pandemie doet er nog een schepje bovenop.

Als het “even teveel” wordt, grijpen wij liever naar een pil. Belgen zijn koplopers in het slikken van antidepressiva. Ik ben op diensten geweest waar vrijwel iedereen ervan gebruik maakt, en daar openlijk voor uitkomt.

Ondanks dat hoge pilgebruik lopen nog veel mensen tegen een burn-out aan. Terwijl een goed gesprek wonderen kan doen. Wij zijn sociale wezens, en communicatie is één van onze belangrijkste noden. Niet over je zorgen kunnen praten met anderen, maakt je zorgen onoverkomelijk.

In een gesprek met een psycholoog kan je vrijuit praten, zonder vrees voor eventuele gevolgen. Je vindt er een klankbord voor je gedachten, en waarschijnlijk vind je er een oplossing voor je angsten.

Dergelijke therapieën vergen tijd, en de verleiding is ook groot om te stoppen “wanneer het al een beetje beter gaat”.

Maar wie volhoudt, komt er als een sterker persoon uit. Wie eenmaal een burn-out heeft doorgemaakt, is alerter voor de eerste signalen, en kent de manier om die tegen te gaan.

Omdat psychotherapie nog steeds niet op een volwaardige manier door het ziekenfonds wordt terugbetaald, is een bezoek bij de psycholoog nog altijd duur. Voor wie in aanmerking komt in de centra voor geestelijke gezondheidszorg is het wel financieel draaglijk, maar de wachttijden zijn zeer lang.

Drempels genoeg dus.

Wij willen omwille van de Covid 19 een zeer bescheiden bijdrage leveren aan de oplossing van deze problematiek. In de vorm van 5 keer 5 gratis psychologische sessies. Vooral maar niet uitsluitend gericht op mensen uit de zorg- en onderwijssector. De bedoeling is de geïnteresseerden de kans te geven zeer vrijblijvend uit te zoeken of een psycholoog hen kan helpen. Indien zij dat wensen zullen wij hen na de vijf sessies (of eerder) helpen een geschikte psycholoog te zoeken.

De sessies zullen een aanvang nemen in de loop van de maand maart, corona-proof en uiteraard volgens de deontologie van de Belgische Psychologencommissie, waar ik ben ingeschreven onder erkenningsnummer 531110734.

Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar dvandevyver@gmail.com.

Je mag natuurlijk ook dit artikel doorsturen indien je iemand kent die interesse zou kunnen vertonen.