Zijn onze Zeelse senioren Indianen????

Reservaten

Door de verovering van het Amerikaanse continent werden de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, uiteindelijk in reservaten gestopt. Die reservaten lagen meestal niet op de meest interessante plaatsen, maar een beetje achteraf.

Soms denk ik dat wij met onze senioren omgaan zoals de kolonisten met de Indianen. En dat het hoog tijd wordt daar eens bij stil te staan.

Mensen worden steeds ouder. Een negentigjarige is al lang geen uitzondering meer. Helaas brengt dat ook mee dat er meer mensen zorgbehoevend zijn. Zowel fysiek als mentaal. Onze opvangcapaciteit is onvoldoende. In een woon- en zorgcentrum een plaatsje krijgen is zeer moeilijk, en zonder dementie is het vrijwel niet te doen.

Vanuit het gezichtspunt van de woon- en zorgcentra is dat begrijpelijk: de financiering (die al niet te breed is) hangt af van de zorgzwaarte van de bewoners. Zij kunnen het zich niet permitteren om nog valide senioren op te nemen.

Vanuit organisatorisch oogpunt is het onvermijdelijk dat zwaar zorgbehoevenden samengebracht worden in een specifieke locatie. Maar wat met de rest van onze senioren?

Kamiel

Moet Kamiel, die wat slechter te been is, geen boodschappen meer kan doen en in een onaangepast huis woont, dan maar meteen naar een “zorgzone” verhuizen? De specialisten van het studiebureau achter de Groene Stroom zien het alleszins zo. Want het staat zo in de blauwdruk die ze voor alle gemeenten gebruiken. Innovatief denken is immers veel te moeilijk.

Zelf zit ik meer dan dertig jaar in het beheer van woon- en zorgcentra en kinderdagverblijven. Zo ken ik van nabij een locatie waar op dezelfde plaats, naast mekaar, een kinderdagverblijf en een serviceflatgebouw worden uitgebaat. De interactie tussen de senioren en de kindjes is een duidelijke meerwaarde.

Anders denken

Ik denk dat we serviceflats moeten integreren in het sociale weefsel, en niet ergens een blok serviceflats neerpoten in een “zorgzone”. Nee, laat ons een complex bouwen van kleine woongelegenheden (50 à 70 m2) waar een gezonde mix van senioren en jongeren terecht kan. Dan denk ik aan het klassieke cliënteel van service flats, maar ook bijvoorbeeld aan jongeren die gaan samenwonen. De dienstverlening aan de senioren wordt niet gehinderd door het feit dat er nog anderen in het complex wonen. Integendeel. Leven in de brouwerij activeert de senioren. En jongeren moeten betaalbare woongelegenheid krijgen.

Wie verder doordenkt, kan zeker en vast nog andere doelgroepen bedenken die zouden gebaat zijn bij dergelijke zienswijze. Je mag dat alleszins melden in een reactie op dit artikel.

Onder andere om deze zienswijze minstens op tafel te brengen, heb ik besloten mij kandidaat te stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er komen in Zele mogelijkheden om iets dergelijks te realiseren. Indien jij deze idee wil steunen, kan je dat eenvoudig doen door een bolletje rood te maken naast mijn naam:

Dirk Van de Vyver, plaats 23 op de lijst van Open VLD.

Alvast bedankt!!!One comment on “Zijn onze Zeelse senioren Indianen????
 1. GR schreef:

  wat ik er ook altijd zo jammer vind is :
  – dat mensen vaak uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en weg van mensen (jong of oud maakt niet uit) die ze kennen en waar ze eventueel beroep kunnen op doen (de meeste buren zijn goede buren);
  – dat er telkens nieuwe complexen worden neergepoot (inderdaad ergens achteraf (want er moet voldoende parking zijn, ect.) en ook op die manier gemeentecentra leeg lopen omdat het niet betaalbaar is om bestaande huizen te renoveren tot betaalbare comfortabele woningen voor eventuele oudere bewoners, zodat ze toch in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en zo het nog kan, zelf hun boodschapjes en babbeltje kunnen doen.

  wat ik niet wil zeggen :
  – dat er geen nieuwe woon- en zorgcentra mogen gebouwd worden maar laat het dan echte woon- en zorgcentra zijn en niet alleen voor “zieke” mensen, want die moeten opgenomen in voor hen geschikte centra : ziekenhuizen, maar spijtig genoeg ziet men daar vaak ook liever je hielen dan je tenen (waar zijn we toch mee bezig ?)
  Inderdaad tegenwoordig moet men bijna stervende of dement zijn, wil je nog in een woon-zorgcentrum terecht kunnen en het zijn toch centra waar je kan “wonen” in combinatie met verzorging.

  Bedenking :
  er zal misschien nog een tussenoplossing moeten komen voor mensen die herstellend zijn en niet echt meer thuishoren in een ziekenhuis maar toch nog niet voldoende hersteld zijn om naar het woon-zorgcentrum terug te keren (cfr. kortverblijf in een woon-zorgcentrum – maar dan eerder nog ziekenhuis-gerelateerd en niet in het woon-zorgcentrum)