Blog Archives

Geert Bourgeois is een triestige plant

Ik vind Geert Bourgeois een triestige plant. Maar ik moet toegeven dat hij onlangs zinnige dingen heeft gezegd. Toen hij zei dat de slinger is doorgeslagen. Dat we in ons onderwijs meer aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen dan voor kennisoverdracht.

Hij heeft daarin gelijk. België heeft sedert de sluiting van de steenkoolmijnen maar één natuurlijke grondstof meer.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


To roddel or not to roddel, that’s the question.

Slapeloze nachten

De modale burger ligt nog niet wakker van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor velen zal dat ook nooit gebeuren. De verkiezingen zijn voor de meesten van ons een zondag waarop je een uitstapje naar een stembureau moet maken. Maar dat is niet zo voor politiekers , kandidaat-politiekers en partijbesturen.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Gemeentebestuur versie 2019: wat u zeker moet weten.

Een nieuw decreet over het lokaal bestuur.

Vanaf 1 januari 2019 verandert er een en ander in het gemeentelijk bestuur. Niet alleen treden dan de nieuw verkozenen aan, maar de spelregels zijn veranderd. Wie echt alles wil weten, kan het Belgisch Staatsblad 15/2/2018 (Numac 2018030427) erop nalezen. Ik verzeker u,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Waarom een nieuw kinderdagverblijf in Zele?

Om de hoge graad van kansarmoede in Zele tegen te gaan, dient er dringend te worden voorzien in meer groepsopvang  met T2 en T3 plaatsen.

Een T2 plaats is een plaats in een kinderdagverblijf dat minstens 20{9f6e486d8ca3b5ab531fd72933973eadf6f50b2d469926066f404bf3b8932963} aan kinderen uit voorrangsgroepen (o.a. kansarme gezinnen) heeft. De ouders betalen een dagvergoeding in verhouding tot hun inkomen.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Leef jij in een kwetsbaar gezin?

In een vorige bericht schreven we over het feit dat een kleuterjuf het onderscheid ziet tussen een kind dat naar kinderopvang ging, en een kind dat dat niet deed. We kregen onder andere als reactie dat mensen niet juist op de hoogte zijn van wat een kwetsbaar gezin is, of wat we bedoelen met kansarmoede.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Koala wil kinderopvang in Zele grondig wijzigen.

Zele scoort hoog wat betreft kansarmoede. Dat is algemeen geweten. De Vlaamse regering, Kind en gezin en de Koning Boudewijnstichting hebben Zele, samen met 45 andere gemeenten geselecteerd voor mogelijke deelname aan een nieuw project: KOALA.
Voluit is dat Kind en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Een nieuwe prijsvraag voor de Kjoe-R fietszoektocht.

OK, ik zie er een beetje anders uit. Maar ik ben wel pienter genoeg om nu snel deel te nemen aan de verloting van een schommelbank voor mijn tuin.

Lees snel verder op https://alanka.be/activiteiten/de-kjoe-r-wandel-en-fietszoektocht/qr-fietszoektocht-10-september-inschrijvingsprijsvraag/

Lees meer ›

Posted in Uncategorized


Winnaar prijsvraag Kjoe-R.

We hebben een winnaar.

Branco Baert heet ie. Hij vond onze verborgen pagina en wint een croque monsieur machine.

Branco, je kan ze deze week ophalen. Kapellestraat 39. Geef een seintje wanneer je komt: 0475 77 53 63.

Proficiat.

 

Lees meer ›

Posted in Uncategorized


Alanka wordt VZW.

Om een aantal activiteiten beter te omkaderen, hebben we Alanka omgevormd tot een VZW.

Daar hoort natuurlijk ook een eigen website bij. Op dit moment nog vrij leeg, maar het is de bedoeling dat deze site het belangrijkste communicatiekanaal van Alanka wordt, met aankondigingen, verslagen enzovoort.

Binnenkort mag je een aankondiging verwachten van een wel heel speciale fietszoektocht.

Lees meer ›

Posted in Algemeen