Blog Archives

Ik ben toch niet gek zeker?

Maar zijn wij zelf nog dezelfde persoon van voor maart 2020?

Jij misschien wel. Maar er zijn tal van mensen bij wie Covid-19 duidelijke sporen nalaat.

Zelf ben ik gevraagd om uit pensioen terug te keren om psychologische ondersteuning te geven in een groep van woon- en zorgcentra,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


De (na)weeën van Corona in de zorg.

De VZW Compostela beheert vijf woonzorgcentra in Antwerpen. Bestuur en directie stuurden volgend bericht naar alle medewerkers. Zij willen inzetten op het herstel van de mentale weerbaarheid en het welbevinden van al wie zich inzet voor de bewoners.

Wij denken dat deze boodschap geldt voor iedereen in de zorg,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


De hersenen van de armoede.

ZAPP

In Zele loopt binnen de werking van het OCMW een kleinschalig project rond personen die een leefloon krijgen. De bedoeling is de deelnemers een ondersteuning te geven die hen weerbaarder maakt om hun rol in de samenleving op te nemen. Het project heet ZAPP: Zeels Armoede Preventie Project.

In dit project wordt gewerkt op basis van bevindingen in de neurofysiologie.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Blijft Zele koploper op de kansarmoede-index?

Zele is een arme gemeente. Dat is niets nieuws. We scoren zeer hoog in de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Het goede nieuws is dat er in 2017 een dalende trend is ingezet. Daar waar in 2016 het cijfer nog op 20,75% lag, is dit in 2017 gedaald naar 18,85%.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Nieuwe Zeelse polikliniek

Zele zonder ziekenhuis.

Zele heeft al sinds jaar en dag geen eigen ziekenhuis meer. Ook de palliatieve afdeling is ondertussen ook verleden tijd. Eigenlijk ligt dat in de lijn van de ontwikkeling van het ziekenhuislandschap in België. We evolueren naar steeds grotere ziekenhuizen om de investeringskosten te kunnen dekken, en Zele is in die context te klein om een volwaardig ziekenhuis te claimen.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Zijn onze Zeelse senioren Indianen????

Reservaten

Door de verovering van het Amerikaanse continent werden de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, uiteindelijk in reservaten gestopt. Die reservaten lagen meestal niet op de meest interessante plaatsen, maar een beetje achteraf.

Soms denk ik dat wij met onze senioren omgaan zoals de kolonisten met de Indianen. En dat het hoog tijd wordt daar eens bij stil te staan.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Cultuurclash of storm in een glas water?

Het  gemeentebestuur en het OCMW bestuur fusioneren op 1 januari 2019.Dat levert in eerste instantie zeker al wat besparingen op, want in feite verdwijnt de OCMW-raad als apart gegeven.

Minder mandaten, minder zitpenningen, we gaan in de goede richting.

Maar er is natuurlijk meer. Op dit moment zijn beiden onafhankelijk van elkaar,

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Geert Bourgeois is een triestige plant

Ik vind Geert Bourgeois een triestige plant. Maar ik moet toegeven dat hij onlangs zinnige dingen heeft gezegd. Toen hij zei dat de slinger is doorgeslagen. Dat we in ons onderwijs meer aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen dan voor kennisoverdracht.

Hij heeft daarin gelijk. België heeft sedert de sluiting van de steenkoolmijnen maar één natuurlijke grondstof meer.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


To roddel or not to roddel, that’s the question.

Slapeloze nachten

De modale burger ligt nog niet wakker van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor velen zal dat ook nooit gebeuren. De verkiezingen zijn voor de meesten van ons een zondag waarop je een uitstapje naar een stembureau moet maken. Maar dat is niet zo voor politiekers , kandidaat-politiekers en partijbesturen.

Lees meer ›

Posted in Algemeen


Gemeentebestuur versie 2019: wat u zeker moet weten.

Een nieuw decreet over het lokaal bestuur.

Vanaf 1 januari 2019 verandert er een en ander in het gemeentelijk bestuur. Niet alleen treden dan de nieuw verkozenen aan, maar de spelregels zijn veranderd. Wie echt alles wil weten, kan het Belgisch Staatsblad 15/2/2018 (Numac 2018030427) erop nalezen. Ik verzeker u,

Lees meer ›

Posted in Algemeen