Blog Archives

Wordt het nieuwe containerpark duurder voor de Zelenaar?

Geert Roosenboom polste tijdens de gemeenteraad van februari  naar de intenties van het bestuur aangaande het nieuwe recyclagepark. Met name wou hij weten of het bestuur ging voor containers die in de grond zijn ingewerkt. Op die manier moet je als gebruiker niet meer een ladder opklimmen om je afval te storten.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Melden bij de Zeelse politie? Bespaar u de moeite.

Voetzoekers of bommen?

We zijn het al gewend. Kinderen die op de terugweg van school het één en ander moeten afreageren. De één met luide kreten, de ander met het gooien van voetzoekers.

Maar wanneer die voetzoekers zo zwaar worden dat ze het knallen van de kanonschoten van de 11 novemberviering evenaren,

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Waarom een nieuw kinderdagverblijf in Zele?

Om de hoge graad van kansarmoede in Zele tegen te gaan, dient er dringend te worden voorzien in meer groepsopvang  met T2 en T3 plaatsen.

Een T2 plaats is een plaats in een kinderdagverblijf dat minstens 20{9f6e486d8ca3b5ab531fd72933973eadf6f50b2d469926066f404bf3b8932963} aan kinderen uit voorrangsgroepen (o.a. kansarme gezinnen) heeft. De ouders betalen een dagvergoeding in verhouding tot hun inkomen.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Leef jij in een kwetsbaar gezin?

In een vorige bericht schreven we over het feit dat een kleuterjuf het onderscheid ziet tussen een kind dat naar kinderopvang ging, en een kind dat dat niet deed. We kregen onder andere als reactie dat mensen niet juist op de hoogte zijn van wat een kwetsbaar gezin is, of wat we bedoelen met kansarmoede.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang


Koala wil kinderopvang in Zele grondig wijzigen.

Zele scoort hoog wat betreft kansarmoede. Dat is algemeen geweten. De Vlaamse regering, Kind en gezin en de Koning Boudewijnstichting hebben Zele, samen met 45 andere gemeenten geselecteerd voor mogelijke deelname aan een nieuw project: KOALA.
Voluit is dat Kind en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.

Lees meer ›

Posted in Onderzoek kinderopvang