Koala wil kinderopvang in Zele grondig wijzigen.

Zele scoort hoog wat betreft kansarmoede. Dat is algemeen geweten. De Vlaamse regering, Kind en gezin en de Koning Boudewijnstichting hebben Zele, samen met 45 andere gemeenten geselecteerd voor mogelijke deelname aan een nieuw project: KOALA.
Voluit is dat Kind en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.
Het project houdt ook een combinatie in met Kinderopvang met plussubsidie. Dat betekent heel eenvoudig gezegd dat bij het toewijzen van plaatsen rekening wordt gehouden met voorrangsregels voor kansarme gezinnen.

Dit project is voor Zele een uitgelezen kans om bijkomende inspanningen te leveren in de strijd tegen kansarmoede. Het Huis van het Kind (ROTZ) is dan ook volop bezig om dit zware dossier samen te stellen. Geen rustige vakantieperiode dus…

Heel belangrijk in dit dossier is de samenwerking met de instellingen voor kinderopvang. Het uitgangspunt is immers dat baby’s en peuters al in het begin van hun leven een handicap oplopen indien ze niet naar een kinderkribbe gaan. Zij missen taalkennis en sociale vaardigheden die een kind in de kinderkribbe wel aanleert.
In Zele maken veel te weinig kinderen gebruik van kinderopvang, en lopen zo al op jonge leeftijd een achterstand op.

Het is daarom onze bedoeling om het aanbod aan kinderopvang te versterken. Meer bepaald willen wij de onregelmatige opvang uitbreiden. Onregelmatige opvang is bijvoorbeeld nodig wanneer een ouder voor een bepaalde periode een opleiding wil volgen. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: de volwassene is in staat een opleiding te volgen en zijn tewerkstellingskansen te verhogen, en het kind krijgt een bijkomende ontwikkeling.

Kinderopvang is te duur in Zele.

Wij hebben de indruk dat er te weinig kinderopvangplaatsen zijn waarvoor de ouders een vergoeding betalen die in verhouding staat tot hun inkomen. In een kinderopvang kan de vergoeding minder bedragen dan 5 euro per dag (omdat Kind en Gezin de rest subsidieert). Het Koalaproject wil juist dergelijke plaatsen ondersteunen.
Ouders zijn onvoldoende op de hoogte van bestaande faciliteiten.
Het Huis van het Kind (ROTZ) is een relatief nieuwe instelling, en heeft als doel een brug te vormen tussen ouders en allerhande instanties en initiatieven die zich op kinderen richten. Koala wil ouders en kinderen samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoetingen, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang binnen één setting.
ROTZ wil in Zele één loket worden waar ouders met alle vragen rond kinderen een antwoord vinden.

Wij vragen het aan de ouders zelf.

Reeds in een vorig artikel deden wij een oproep aan Zelenaars om hun mening met ons te delen, en zo mee het beleid te sturen.
Ondertussen gingen reeds verschillende personen in op onze uitnodiging.
We leerden hier reeds uit dat moeders veelal zelf op zoek moeten naar oplossingen voor problemen met kinderen. Dat openingsuren en flexibiliteit zeer belangrijk zijn gezien onregelmatige uurroosters van werkende ouders. Dat er veel activiteiten zijn voor kinderen in Zele, maar dat ze niet altijd even goed zijn gecoördineerd. Dat er nood is aan samenkomsten van ouders om op informele manier informatie te delen en te leren uit elkaars ervaringen. Dat er mensen rondlopen met prachtige ideeën die alleen nog het juiste kanaal moeten vinden. En nog veel meer.

 

Doe je mee?

Je kan je nog altijd opgeven voor een interview indien je zaken wil toevoegen die we moeten meenemen in het Zeels beleid rond kinderopvang. Dat geldt zowel voor mensen die in kinderopvang werken, als voor mensen die er als klant mee worden geconfronteerd.
In ieder geval willen we het aandeel van kinderopvang in Zele versterken als een vertrekpunt om op langere termijn kinderen meer kansen te geven
We horen graag je mening.