Leef jij in een kwetsbaar gezin?

In een vorige bericht schreven we over het feit dat een kleuterjuf het onderscheid ziet tussen een kind dat naar kinderopvang ging, en een kind dat dat niet deed. We kregen onder andere als reactie dat mensen niet juist op de hoogte zijn van wat een kwetsbaar gezin is, of wat we bedoelen met kansarmoede.

En het is inderdaad niet altijd even gemakkelijk te achterhalen. Daarom deden we een poging om enige klaarheid te scheppen. Op het einde van dit bericht vind je een link naar een artikel op onze site dat je verder moet helpen.

Zele kampt met een hoog percentage aan kansarmoede. Dit is een probleem dat zich steeds sterker zal laten voelen in de toekomst. Nochtans zijn er mogelijkheden om deze slechte tendens om te buigen. Veel gezinnen die kampen met kansarmoede vinden de weg niet naar oplossingen of mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.

In Zele is er een “Huis van het Kind”, dat de naam ROTZ draagt. Het zit in het voormalige vredegerecht, en wil optreden als centraal gemeentelijk loket voor alle problemen die met kinderen te maken hebben. Zij kunnen wellicht helpen. Eén van hun opdrachten is actief op zoek te gaan naar mensen die hun hulp kunnen gebruiken. Maar je kan er ook zelf binnenstappen. Ook Alanka wil hierin een rol spelen, en je kan via onderstaand formulier gewoon een afspraak vragen.

We kregen reeds verschillende reacties op ons vorig artikel van mensen die begaan zijn met kinderopvang. Uit de gesprekken met degenen die we reeds interviewden, kwamen reeds meerdere actiepunten naar voor die we zeker gaan uitwerken. U kan zich nog steeds opgeven om uw mening kenbaar te maken.

Voor diegenen die meer willen weten over de termen kansarmoede en kwetsbare gezinnen: https://alanka.be/activiteiten/kinderopvang/kwetsbaar-gezin-kansarmoede-voorrangsregels-bij-kinderopvang/

Voor wie meer wil weten over ROTZ, het huis van het kind: http://www.rotz.be/

 One comment on “Leef jij in een kwetsbaar gezin?
  1. Marleen Verhas schreef:

    Fijn dat je onze werking waardeert Dirk, graag willen we hier nog aan toevoegen dat Rotz er niet enkel is voor kansarme gezinnen maar dat we een wegwijzer willen zijn voor alle Zeelse ouders. Ze kunnen bij ons terecht met allerlei vragen die gezinnen aanbelangen.