Melden bij de Zeelse politie? Bespaar u de moeite.

Voetzoekers of bommen?

We zijn het al gewend. Kinderen die op de terugweg van school het één en ander moeten afreageren. De één met luide kreten, de ander met het gooien van voetzoekers.

Maar wanneer die voetzoekers zo zwaar worden dat ze het knallen van de kanonschoten van de 11 novemberviering evenaren, gegooid worden naast een tuin met diverse dieren, en met andere kinderen in de buurt, wordt er met de grens van verdraagzaamheid danig geflirt.

Zo ook weer vandaag, met verschillende serieuze ontploffingen, die verontruste buurtbewoners op straat brengen. Verschillende jongeren, die het blijkbaar ook beu zijn dat sommigen de reputatie van hun gemeenschap in een slecht daglicht stellen, noemen de naam van de bommengooier, en vertellen dat hij in Pius X school loopt.

Een bezoekje aan de school leert dat onze melding  zal worden opgevolgd. Maar meer kan de school omwille van de privacy niet zeggen.

Melding bij de Zeelse politie.

Met de wetenschap dat er vanuit de politie steeds wordt gesteld dat je dingen moet melden, dan maar naar de politie gestapt. Om aangifte te doen.

Ja, voor wat ist?

Ik wil een klacht neerleggen.

Welke?

Ik zou dat liever niet hier aan het loket zeggen.

Waarom?

Omdat ik niet wil dat heel Zele, en in het bijzonder iedereen die hier achter mij staat, hoort wat ik te zeggen heb.

Allé, kom dan maar binnen hé.

Na het verhaal hierboven beschreven te hebben gedaan, is het antwoord: Ja, daar kunnen wij niets aan doen.

Omdat ze het zelf niet hebben vastgesteld.

Ik zou toch graag hebben dat ge mijn verhaal minstens noteert.

Nee, dat doen we niet. Wij hebben het zelf niet vastgesteld. Het enige wat we kunnen doen is eens een patrouille langs sturen na schooltijd.

Alsof die gasten een bommeke gaan smijten voor de neus van een agent.

Tot driemaal toe een weigering om iets op papier te zetten. Het gevoel geven van “met wat voor onbenulligheden komt gij hier af, dat zijn toch maar kwajongensstreken”.

En trouwens, vertelt de vriendelijke agent pontiuspilatesgewijs, de school zal actie ondernemen, is dat niet genoeg?

En ge staat weer op de stoep, verontwaardigd en gefrustreerd. Ik zal nog eens een melding doen…

Preventie staat niet in het woordenboek van de Zeelse politie.

Is dit nu allemaal zo erg? Nee, dat is niet erg.

Maar als ge voor uw huwelijk vreugdeschoten wilt afvuren, dan moet ge dat aanvragen. Anders mag dat niet.

Als ge nog niet eens een melding kunt doen, met omstandigheden, naam en toenaam, omdat de dienstdoende agent het niet erg genoeg vindt, is dit zorgwekkend.

Laat staan dat er iets aan gedaan wordt.

Dan vindt ge preventie onbelangrijk. Preventie betekent onder andere dat zelfs bij kleine feiten de betrokkene wordt gewezen op de regels. Zeker bij jongeren van 12 à 14 jaar.