Wordt het nieuwe containerpark duurder voor de Zelenaar?

Geert Roosenboom polste tijdens de gemeenteraad van februari  naar de intenties van het bestuur aangaande het nieuwe recyclagepark. Met name wou hij weten of het bestuur ging voor containers die in de grond zijn ingewerkt. Op die manier moet je als gebruiker niet meer een ladder opklimmen om je afval te storten. Voor minder mobiele gebruikers is dit zeer belangrijk. Hij wou ook weten of men er zal terechtkunnen met grof vuil, Ytong, en tapijtafval. Dat kan nu niet.

Schepen De Donder poneerde dat hij zich laat begeleiden door IDM, en dat volgens IDM directeur Dirk Strubbe het dossier al 2 jaar stil lag.

Maar een antwoord op zijn vraag kreeg Geert Roosenboom niet. Begeleiding of niet, exploitatie door IDM of niet, de gemeente heeft een duidelijke vinger in de pap in de organisatie van het recyclagepark.

Wij zetten even de dingen op een rij, want veranderingen zullen er zeker zijn.

Weegbruggen.

Allereerst is er de wettelijke verplichting om te werken met DIFTAR weegbruggen. Het voertuig wordt gewogen op een eerste weegbrug bij het binnenrijden, en terug gewogen bij het buitenrijden op een tweede weegbrug.

Bij de eerste weging wordt ook het tarief bepaald. In naburige gemeenten zijn er vier tarieven:

  • Grof vuil: 0,20 euro/kg
  • Niet-recycleerbaar afval 0,10 euro/kg
  • Recycleerbaar afval 0,05 euro/kg
  • AEEA en KGA 0,00 euro/kg

AEEA staat voor Afgedankte Electronische en Electrische Apparaten, KGA is Klein Gevaarlijk Afval.

Wanneer je binnenrijdt met afval uit twee categorieën, wordt het hoogste tarief aangerekend. Om te vermijden dat je voor de hele lading de hoogste categorie moet betalen, kan je binnenrijden (hoogste tarief wordt ingetikt), je laadt het afval van de hoogste categorie uit, en rijdt terug buiten met de rest van je afval. Je rijdt dan weer binnen, je tarief zal dan lager zijn. Heb je van alle categorieën wat bij, zal je dus vier rondjes moeten rijden.

Indien Zele dus in het nieuwe park kiest voor de regeling die ook geldt in de ander “IDM gemeenten” wordt alles, behalve AEEA en KGA,  betalend.

In Zele moet je nu alleen betalen voor steenpuin, gips, pleister, snoeihout en gemengd tuinafval. In principe wordt het recyclagepark dus duurder. Maar op te merken valt dat in de genoemde parken de eerste 500kg recycleerbaar en/of niet recycleerbaar afval gratis is per gezin.

Toegelaten fracties.

“Fracties” is een ander woord voor “categorie afval”, en is gangbaar in de afvalwereld.

Grof vuil is een belangrijk gegeven. De overheid verbiedt de algemene gratis ophaalronde voor huisvuil. Je kan naar IDM bellen voor een afgesproken ophaling. Dat kost 0,11 euro/kg. Maar vooral: er moet iemand thuis zijn op het moment van de ophaling. En niet iedereen vindt het leuk om daarvoor zijn verlofdagen op te gebruiken.

Het zou dus voor velen een interessante zaak zijn om met grof vuil op het recyclagepark terecht te kunnen.

Zorgen voor de Zelenaar.

Ik hoop dat het bestuur zich niet alleen maar laat begeleiden door IDM, maar van bij de start een aantal beleidslijnen meegeeft aan de ontwerper.

Belangrijk is een park met ingegraven containers, zodat gebruikers hun afval kunnen “storten” in de containers in plaats van het er in te “hijsen”. Dit is zeker belangrijk voor minder mobiele burgers.

En dat de toegelaten fracties worden uitgebreid, in het bijzonder met “Grof vuil”.

Ik begrijp dat het huidige gunstige tarief naar de toekomst toe misschien niet meer haalbaar blijft. Voor gebruikers betekent dit de facto een belastingverhoging, en het zou  dan ook prettig zijn indien er,  in navolging van buurgemeenten een jaarlijkse vrijstelling (bijvoorbeeld 500kg) wordt ingesteld.

De prijs van ophaling van grof vuil.

De prijs van de ophaling van grof vuil aan huis is ondertussen dus gestegen van 11 cent/kg naar 20 cent/kg. De burgemeester heeft gelijk wanneer hij stelt dat hij niet logisch is dat iemand die zijn grof vuil zelf wegbrengt, meer moet betalen dan wie het thuis laat afhalen. Wil je echter volledig de logica volgen, zou het aan huis afhalen meer moeten kosten. Het is dus maar een halve logica.

Aan de andere kant heeft niet iedereen de mogelijkheid grof vuil zelf af te leveren. Niet iedereen heeft een auto en/of aanhangwagen, of kan beroep doen op een kennis die er een heeft. Het zou wel eens kunnen dat het juist die mensen zijn die in kansarmoede leven. Als je maar 100 euro leefgeld per week hebt, kan een meerprijs van 5 euro doorwegen. En in dat geval zou het wel eens een zeer asociale maatregel kunnen blijken. Bij  mijn weten is die mogelijkheid niet bekeken, enkel de (halve) logica.